Back to Top

Polityka Prywatności i Cookies

Niniejszy dokument powstał w celu realizacji obowiązku informacyjnego nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa.

Dbamy o prawo prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych! Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa.


 

     Określeniem "Serwisy" będziemy określali w poniższym dokumencie nasze usługi, produkty, strony internetowe, profile społecznościowe, grupy, funkcje, technologie, oprogramowanie, skrypty oraz aplikacje. Korzystając z Serwisów akceptujesz niniejszy dokument wraz z jego załącznikami. Serwisy i zawarte w nich fragmenty kodów mogą używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Cookies to niewielkie pliki zawierające różne dane, wysyłane do Twojej przeglądarki i zapisywane na dysku Twojego komputera m.in. w celu poprawnego użycia naszych Serwisów. Cookies mogą pochodzić również od stron trzecich i być przez nie wykorzystywane. Mogą być wykorzystywane cookies tymczasowe (zapisywane do czasu zamknięcia przeglądarki) i stałe (zapisywane zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Można wyszczególnić różne wykorzystywane przez nas rodzaje cookies, w szczególności: konfiguracyjne (odpowiadające za ustawienia), bezpieczeństwa (odpowiadające za bezpieczeństwo), procesowe (odpowiedzialne za funkcjonalości), reklamowe (umozliwiające dostarczenie dopasowanych treści reklamowych i badanie skuteczności), statystyczne (odpowiedzialne za statystyki), sesyjne (zapisujące informacje o działaniach użytkowania w danej sesji dostępu). Mogą być również wykorzystywane technologie podobne do cookies, jak np. Local Storage. Możemy przetwarzać takie informacje jak historia odwiedzanych stron, dane o systemie czy przeglądarce internetowej, dane z sieci telekomunikacyjnej jak lokalizacja czy adres ip. Możesz ustawić lub zablokować obsługę plików cookies i innych technologii w swojej przeglądarce internetowej, jednak niektóre ustawienia mogą powodować problemy z pełnym działaniem naszych Serwisów. Standardowo pliki cookies i podobne technologie są zazwyczaj aktywne.


 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o ustawieniach konkretnej przeglądarki - zobacz odpowiednią podstronę producenta.

Popularne:

Firefox

Chrome

Opera

Safari (iOS)

Android

Internet Explorer

Microsoft Edge

Windows Phone

Blackberry


 

     Pragniemy poinformować, że możemy przetwarzać dane osobowe (dalej "Dane"), które nam udostępniasz lub pozostawiasz w ramach naszych Serwisów  Możesz nam udostępniać lub pozostawiać Dane kiedy kontaktujesz się z nami drogą korespondencyjną lub telefoniczną, rejestrujesz się w naszych Serwisach, wypełniasz udostępniane przez nas formularze lub wchodzisz w interakcje z naszymi Serwisami w mediach społecznościowych. Dane mogą obejmować: imię, nazwisko, adres email, płeć, wizerunek, adres. Przetwarzamy Dane w calach statystycznych, marketingowych, funkcjonalnych, zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa, a tekże realizacji usług i sprzedaży. Ten dokument stanowi Politykę Prywatności i Cookies dla Serwisów udostępnianych i wykonywanych przez: Retoryczna Agencja Reklamowa Paweł Bogaj (dalej "Strony.VIP"). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Strony.VIP na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w szczególności gdy zachodzi:

a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda, w tym na marketing dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich, marketing własny, analizowanie, dopasowanie i profilowanie danych - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub ograniczeniem) lub innych działań ograniczających tę zgodę.

b) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym analizowanie, dopasowanie, profilowanie, marketing, realizacja zamówień, realizacji usług i zapewnienie bezpieczeństwa - do czasu wygaśnięcia danej umowy.

c) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora danych osobowych (m.in. bezpieczeństwo) - do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.


 

     W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 

     Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny w celu realizacji umowy, do czasu cofnięcia udzielonej zgody z uwzględnieniem okresu przechowywania danych osobowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, np. przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń, lub w celach rachunkowych, podatkowych, stosunku pracy etc. Operacje na Danych mogą obejmować profilowanie. Mogą być wymagane zgody lub zgody obligatoryjne. Możemy przetwarzać i udostępniać Dane w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, łącznie z przekazaniem ich odpowiednim organom państwowym w uzasadnionych przypadkach. Możemy powierzać Dane podwykonawcom np. z zakresu IT, agencjom marketingowym, operatorom płatności, operatorom pocztowym, księgowym. Możemy też przekazywać dane podmiotom, które reklamujemy. Mogą być wymagane dodatkowe zgody. Tacy podwykonawcy i reklamowane podmioty są zobowiązane na podstawie przepisów prawa, do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do celów innych niż ich przeznaczenie. Nie jesteśmy stroną w umowach, które zawierasz z podmiotami, które reklamujemy. W przypadku zmiany właściciela części lub całości naszych Serwisów lub podmiotu nimi zarządzającego, mamy prawo przekazać Twoje dane nowemu właścicielowi czy też zarządcy. W takim przypadku, lub przypadku zmiany siedziby Strony.VIP, obowiązek informacyjny w tym zakresie, zostanie spełniony poprzez aktualizację danych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies (https://www.strony.vip/polityka-prywatnosci), lub w  Regulaminie (https://www.strony.vip/regulamin), lub w Serwisie, którego zmiana dotyczy.


 

     Dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zachowaniu wymogów prawnych. Kluczowe jest stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. Przy ocenie mogą pomóc np. posiadanie certyfikatu zgodności z programem Tarcza Prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/), certyfikaty ISO/IEC 20000-1 i ISO/IEC 20000-2, albo metodykę COBIT stowarzyszenia ISACA. W środowisku naszych Serwisów mogą działać fragmenty kodów, oraz zasoby Podmiotów Zaufanych (dalej "Podmioty Zaufane"), jak np. skrypty, aplikacje i usługi: Google Youtube, Google Fonts, Google Maps, Google Analytics, Google Adsense, Facebook Like, Facebook Fanpage, Facebook Groups, czy Facebook Pixel, przede wszystkim w celu zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w calach statystycznych, marketingowych, funkcjonalnych oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. Administratorami Twoich danych mogą być w takich przypadkach Podmioty Zaufane jak też strony trzecie, zlecające nam bezpośrednio lub pośrednio działania marketingowe np. za pomocą sieci reklamowej. Warto wspomnieć, że możesz otrzymać dzięki temu lepiej dopasowane treści i funkcjonalność Serwisów. Podmioty Zaufane udostępniają opisy działania oraz dodatkowe informacje na swoich stronach internetowych. Linki do załączników:

Regulamin Strony.VIP (https://www.strony.vip/regulamin)

Polityka Prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl)

Polityka Prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation)

Polityka Prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy)


     Możesz też częsciowo zrezygnować z dopasowania reklam w sieci reklamowej Google na stronie Ustawień Reklam (https://www.google.com/settings/ads). Zastrzegamy prawo do wniesienia zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies - zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji przez Strony.VIP pod tym adresem(https://www.strony.vip/polityka-prywatnosci). Zgodnie z RODO, Podmioty Zaufane, w miarę możliwości, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomagają w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą. Jeżeli masz jakieś pytania lub w celu realizacji uprawnień, skontaktuj się z konkretnym Podmiotem Zaufanym, lub jeżeli chcesz się skontaktować z nami, to zapraszamy do kontaktu pod adresem email: kontakt@strony.vip Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z naszych Serwisów. Dokument aktualizowany dnia 25 października 2018r. Powyższa polityka prywatności jest chroniona prawem autorskim.